De Uilenboom: praktijk voor kindercoaching

Hoe werkt kindercoaching?

Eerste contact

Via het telefoonnummer of het contactformulier op de website kunt u contact met mij opnemen voor meer informatie over de praktijk en de werkwijze. Heeft u interesse, dan stuur ik u het intakeformulier toe en maken we een afspraak voor een gesprek.

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek ga ik in op het door u ingevulde intakeformulier en kijken we samen naar wat precies de hulpvraag wordt. Hierna geef ik een advies over een te volgen traject.

Mocht de hulpvraag buiten mijn deskundigheid vallen, dan kan ik u altijd doorverwijzen naar een ander soort hulpverlening.

Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Als we na dit gesprek besluiten samen verder te gaan, plannen we een aantal coachingsessies in.

Traject

Het traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 sessies. Van tevoren is niet in te schatten hoeveel sessies uw kind nodig heeft. Ieder kind is weer anders. Tijdens het traject zal blijken of er meer of minder sessies nodig zijn. Mocht dit het geval zijn, dan gebeurt dit altijd in overleg.

De eerste ontmoeting met uw kind is een kennismaking. Hierin ga ik samen met het kind op zoek naar zijn of haar hulpvraag. Deze hulpvraag kan soms afwijken van de vraag van de ouders. In mijn werkwijze ga ik uit van de behoefte van het kind, en zal ik u op de hoogte stellen als de behoefte van uw kind afwijkt.

In de daarop volgende sessies ga ik samen met uw kind op zoek naar een antwoord op deze hulpvraag, en naar de hulpmiddelen waarmee we dit doel kunnen bereiken. Hierbij kunnen verschillende werkvormen worden ingezet. Een aantal voorbeelden zijn:

Om het kind een veilige situatie te bieden zal alles wat er besproken wordt tijdens de sessies binnen de muren van de praktijk blijven.

U kunt altijd een afspraak maken voor een tussentijds gesprek over het verloop van het proces. Na toestemming van uw kind is het ook mogelijk om de inhoud van de sessies met u te bespreken.

Evaluatiegesprek

Na afloop van de coachingsessies volgt een eindevaluatie met de ouder(s). Hierin blikken we terug op het proces en de vooruitgang. Op inhoudelijke zaken wordt alleen ingegaan nadat uw kind mij hier toestemming voor heeft gegeven.

Heeft u vragen, of wilt u starten, neem dan contact met mij op.